Daň z příjmů fyzických osob – je nejvyšší čas řešit daně???

Daň z příjmů fyzických osob – je nejvyšší čas řešit daně???

12. 2. 2020

Pro tvoření daně z příjmů je zapotřebí donést s sebou:

1. OSVČ – hlavní činnost :

 • příjmy z podnikání + výpis z účtu (v případě paušálních výdajů)
 • výdaje – v případě skutečných výdajů – potvrzení druhého z poplatníků, že si neuplatňuje děti – nebo čestné prohlášení
 • rodné listy dětí, rozhodnutí od soudů, že děti máte ve své péči
 • rozhodnutí o invaliditě dětí
 • potvrzení o studiu dětí – střední, vysoká škola, potvrzení o umístění dětí ve školce
 • v případě manžel/ ky- oddací list a rodné číslo
 • životní pojistky, které si uplatňujete každy rok včetně smlouvy
 • penzijní připojištění, které si uplatňujete každy rok včetně smlouvy
 • pokud jste částečně nebo plně invalidní, – doklad o rozhodnutí invalidity
 • v případě dotací v zemědělství – smlouvy + výše přijatých dotací úroky z hypotéky
 • přehled předpisů a plateb ze sociálního a zdravotního pojištění

2. Zaměstnanci – hlavní pracovní poměr:

 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání všech v daném roce
 • potvrzení z úřadu práce na dobu vedenou na ÚP
 • potvrzení druhého z poplatníků, že si neuplatňuje děti – nebo čestné prohlášení
 • rodné listy dětí, rozhodnutí od soudů, že děti máte ve své péči
 • rozhodnutí o invaliditě dětí
 • potvrzení o studiu dětí – střední, vysoká škola potvrzení o umístění dětí ve školce
 • v případě manžel/ ky- oddací list a rodné číslo
 • životní pojistky, které si uplatňujete každy rok včetně smlouvy
 • penzijní připojištění, které si uplatňujete každy rok včetně smlouvy
 • pokud jste částečně nebo plně invalidní, – doklad o rozhodnutí invalidity
 • úroky z hypotéky
 • odborové příspěvky

3. OSVČ vedlejší činnost + zaměstnanecký hlavní pracovní poměr

 • 1 + 2 Všechny tyto doklady dohromady.

Aktuality